เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม (การคมนาคมทางบก)


- ทางหลวงหมายเลข 2275 สายเพชรบูรณ์ – ลำนารายณ์ ผ่านกลางตำบลโคกปรง
- ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ – ชัยภูมิ
การติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน มีถนนลาดยางและถนนลูกรังเชื่อมโยงกันทุกหมู่บ้านการโทรคมนาคม


- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 21 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ)แหล่งน้ำธรรมชาติ


- ลำน้ำ , ลำห้วย 20 แห่ง
- คลอง 17 แห่งแหล่งน้ำธรรมชาติที่สร้างขึ้น


- ฝาย 29 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 9 แห่ง
- บ่อโยก 18 แห่ง
- สระเก็บน้ำ 27 แห่งข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่


- ป่าสงวน มีเนื้อที่โดยประมาณ 907 ไร่
- แหล่งท่องเที่ยว 5 แห่ง
- ที่สาธารณประโยชน์ 3 แห่งมวลชนจัดตั้ง


- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 229 คน
- กลุ่มเยาวชนอาสาพัฒนา 50 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 142 คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 59 คน
0.02s. 0.50MB