เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล         ประวัติความเป็นมาของอบต.โคกปรง ตำบลโคกปรง แยกออกมาจากตำบลท่าโรง เมื่อปี พ.ศ. 2509 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากทางภาคอีสาน แถบจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สภาพของตำบลเมื่อก่อนเป็นป่าทึบ มีป่าปรงมาก ต่อจึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามสภาพว่า “โคกปรง”
0.02s. 0.50MB