นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 22,220 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.พ. 64รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 แชร์  
29 ธ.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 แชร์  
19 พ.ย. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 แชร์  
13 พ.ย. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 29 สิงหาคม แชร์  
29 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แชร์  
19 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
12 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แชร์  
25 ธ.ค. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 แชร์  
30 ต.ค. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 แชร์  
29 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 แชร์  
29 ส.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562  แชร์  
15 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 แชร์  
24 ก.ค. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 แชร์  
28 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  แชร์  
28 มิ.ย. 62ประชุมสภาองค์กราบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 แชร์  
13 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 แชร์  
13 มิ.ย. 62ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
4 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 แชร์  
4 มิ.ย. 62ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา