เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี1105 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน19525 มิ.ย. 62
สรุปผลการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง34129 มิ.ย. 60
งบประจำเดือนตุลา 255936411 พ.ย. 59
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB