เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขายางโปร่ง12 มี.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคาเซ) หมู่ที่ 1022 มี.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 4 แห่ง บ้านโคกปรง ม.3,7,2,17524 ก.พ. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยซับอีลุม หมู่ที่ 5 บ้านซับอีลุม617 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคาเซ) หมู่ที่ 10131 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขายางโปร่ง330 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25631630 ม.ค. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขายางโปร่ง222 ม.ค. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคาเซ) หมู่ที่ 10322 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองห้วยซับอีลุม หมู่ที่ 5 บ้านซับอีลุม617 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11716 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 4 แห่ง บ้านโคกปรง ม.3,7,2,17514 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรและหินคลุก ม.11614 ม.ค. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคลองห้วยซับอีลุม หมู่ที่ 5 บ้านซับอีลุม69 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุกสายการเกษตร ม.749 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร ม.1278 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทับทิม หมู่ที่ 16526 ธ.ค. 62
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายข้างตู้ยาม ม.3426 ธ.ค. 62
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. (สายจากบ้าน น.ส สยาม จุสูงเนิน ม.2526 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร ม.3526 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB