นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 22,155 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ม.ค. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (เดือน ธันวาคม 2563) แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 63 - ธันวาคม 63) แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๐-๐๐๒ สายลำเพียร-ซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านซับสวัสดิ์ แชร์  
17 ธ.ค. 63ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (เดือน พฤศจิกายน 2563) แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน (เดือน ตุลาคม 2563)  แชร์  
26 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563) แชร์  
7 ต.ค. 63ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) แชร์  
7 ต.ค. 63ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) แชร์  
7 ต.ค. 63ประกาศแก้ไขแบบรูปรายการและขยายเวลาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.30-002 สายลำเพียร-ซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านซับสวัสดิ์ แชร์  
14 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกปรง  แชร์  
11 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกปรง แชร์  
8 ก.ย. 63ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๐-๐๐๑ สายลำเพียร-ซับอีลุม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงน้อยพัฒนา แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) แชร์  
19 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร หมู่ที่ 5,6,9,13 และหมู่ที่ 15 แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 9 แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร หมู่ที่ 5,6,9,13 และหมู่ที่ 15 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/12 | แสดง 20 จาก 235 รายการ
เปลี่ยนภาษา