นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 22,206 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 62รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน  แชร์  
30 ต.ค. 60การติดตามและประเมินผลแผน ปี 60 แชร์  
27 มี.ค. 60แผนยุทธศาสตร์.rar แชร์  
2 มิ.ย. 59แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา