นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 22,221 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มิ.ย. 63คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
28 มิ.ย. 60ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ อบต.โคกปรง แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา