นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 22,165 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ต.ค. 63แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
31 ก.ค. 63สรุปโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แชร์  
31 ก.ค. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 แชร์  
31 ก.ค. 63บัญชีโครงการแผ่นพัฒนา 5 ปี ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำลโคกปรง แชร์  
19 มิ.ย. 63แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
20 ต.ค. 59แผนการดำเนินงาน ปี 61 แชร์  
21 ต.ค. 58แผนการดำเนินงาน ปี60 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา