นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 22,148 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มิ.ย. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
5 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
25 มิ.ย. 62มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แชร์  
25 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม แชร์  
25 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
25 มิ.ย. 62มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
25 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แชร์  
25 มิ.ย. 62แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
16 พ.ย. 61เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา