เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน226
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสนภายในหน่วยงาน345
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน241
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 2563135
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563139
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี151
งานแผน ปปช. (แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564)91217

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB