เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสนภายในหน่วยงาน323
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน223
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 2563117
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563122
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี135
งานแผน ปปช. (แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564)81006

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB