เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล173
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1121
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล114
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25631352
แผนอันตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง1426

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB