นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 22,240 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 เม.ย. 64026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แชร์  
24 มี.ค. 64การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔)  แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
25 มิ.ย. 62การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
15 พ.ย. 61ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
23 มิ.ย. 60แผนอันตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา