เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256375 ส.ค. 63
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 256384 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น63 ส.ค. 63
โครงการ​ รักน้ำ​ รักป่า​ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563531 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563531 ก.ค. 63
ท่านนายก ข้าราชการ พนักงาน ร่วมถวายพระพร​และลงนามถวายพระพร​ รัชการที่​ 101028 ก.ค. 63
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 101224 ก.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดีตามแบบวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563821 ก.ค. 63
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น1813 ก.ค. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)1230 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด4024 มิ.ย. 63
อบต.โคกปรง พ่นยากำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไวรัสซิการ์ ให้กับชาวบ้าน ตำบลโคกปรง2418 มิ.ย. 63
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น634 มิ.ย. 63
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง5228 พ.ค. 63
ตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชนช่วง Covid-19 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง5718 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ดำเนินการควบคุมโรคระบาดของโรคปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ในเขตพื้นที่ระบาด415 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติิดต่อราชการ6230 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลโคกปรงทั้ง17 หมู่บ้าน6429 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมกับหน่วยงานราชการมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้กับผู้กักตนเอง 14วัน หมู่ที่ 5,10,15 และหมู่ที่ 16 พื้นที่ตำบลโคกปรง2829 เม.ย. 63
นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ให้ความอนุเคราะห์พ้นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4729 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB