เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ108 เม.ย. 64
ขอเชิญดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง202 เม.ย. 64
ประกาศแจ้ง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 291 เม.ย. 64
สารจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 25642419 มี.ค. 64
ติดต่อราชการปลอดภัยห่างไกลโควิด-197218 มี.ค. 64
ร่วมมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบ4118 มี.ค. 64
โครงการถนนปลอดฝุ่น4018 มี.ค. 64
สร้างความปลอดภัย ก่อนเปิดเรียน โรงเรียนห่างไกลโควิด-192118 มี.ค. 64
เปิดเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด9018 มี.ค. 64
อบต.โคกปรง วางแผนกักเก็บน้ำรับภัยแล้ง2918 มี.ค. 64
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 ในศาสนสถาน ตลาดสด โรงเรียน และสถานที่ราชการในตำบลโคกปรง5918 มี.ค. 64
ผู้สูงอายุ สุขกาย สบายใจ 3518 มี.ค. 64
ลาดน้ำถนนลดฝุ่นละอองจากการสัญจร ในสายบ้านโคกปรง-บ้านเกาะ 3718 มี.ค. 64
การฉีดพ่นน้ำย่หมอกควันกำจัดยุงลาย ฯ3318 มี.ค. 64
การห้ามเผาในที่โล่ง​13018 มี.ค. 64
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓259 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 451 ก.พ. 64
เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540526 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔5221 ธ.ค. 63
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25405518 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB