เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25632517 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ 25631812 ก.พ. 63
พื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ146 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส (ต.ค. - ธ.ค. 62)1530 ม.ค. 63
รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง2729 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2563-2564)4515 ม.ค. 63
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562349 ม.ค. 63
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563249 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563468 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ “กรมบัญชีกลาง จ่ายตรงเข้าบัญชี แทน อบต. “ ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป318 ม.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3358 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธฺการรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งงพนักงานส่วนตำบล5419 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2919 ธ.ค. 62
ทำความดีถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว15418 ต.ค. 62
กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมกับ รพ.วิเชียรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต11315 ต.ค. 62
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร10213 ต.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรณีเบี้ยยังชีพคนพิการตกเบิก)1362 ต.ค. 62
คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน ร่วมกันแต่งชุดผ้าไทยตามนโยบายจังหวัด11413 ก.ย. 62
โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 11310 ก.ย. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและโภชนาในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621494 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB