เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ทำความดีถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว3918 ต.ค. 62
กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมกับ รพ.วิเชียรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต2415 ต.ค. 62
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2413 ต.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรณีเบี้ยยังชีพคนพิการตกเบิก)232 ต.ค. 62
คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน ร่วมกันแต่งชุดผ้าไทยตามนโยบายจังหวัด2413 ก.ย. 62
โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 2510 ก.ย. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและโภชนาในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562604 ก.ย. 62
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 25627628 ส.ค. 62
โครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 8921 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 25626016 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 25627315 ส.ค. 62
อบต.โคกปรงร่วมพิธีถวายเครื่องราชย์สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 25625212 ส.ค. 62
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562698 ส.ค. 62
มอบรถสามล้อโยก (รถสำหรับคนพิการ)ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลโคกปรง จำนวน 10 ราย826 ส.ค. 62
อบต.โคกปรง ร่วมงานถวายพระพร​และลงนามถวายพระพร​ รัชการที่​ 10​ ณ​ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี8728 ก.ค. 62
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลโคกปรงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25625915 ก.ค. 62
โครงการ​ชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก​ ประจำปีงบประมาณ 2562349 ก.ค. 62
ประชุมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในไตรมาสที่ 1 และ2​ (สปสช.)4926 มิ.ย. 62
โครงการเยาวชนรักจริง รอไหว ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 25625426 มิ.ย. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)6026 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB