เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบต.โคกปรงเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว126 ต.ค. 63
หัวข้อ นายก ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ อบต.โคกปรง กำนัน ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปรงร่วมมอบสิ่งของ เยี่ยมผู้ป่วย และบริจาคโลหิต 716 ต.ค. 63
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร914 ต.ค. 63
13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร813 ต.ค. 63
อบต.โคกปรงเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.ยางสาว2523 ก.ย. 63
อบต.ยางสาวเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของอบต.โคกปรง3018 ก.ย. 63
การจัดโครงการอบรมรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634813 ก.ย. 63
การจัดโครงการอบรมรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634612 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 7-9 กันยายน 2563469 ก.ย. 63
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563367 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563443 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์581 ก.ย. 63
โครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634328 ส.ค. 63
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633614 ส.ค. 63
โครงการฝิกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635113 ส.ค. 63
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา (ภาคค่่ำ)2112 ส.ค. 63
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา (ภาคเช้า)3212 ส.ค. 63
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 25634011 ส.ค. 63
โครงการปล่อยปลาในแหล่งนํ้าสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2710 ส.ค. 63
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563365 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB