เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ทำความดีถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว4518 ต.ค. 62
กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมกับ รพ.วิเชียรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต3015 ต.ค. 62
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2913 ต.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรณีเบี้ยยังชีพคนพิการตกเบิก)312 ต.ค. 62
คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน ร่วมกันแต่งชุดผ้าไทยตามนโยบายจังหวัด2913 ก.ย. 62
โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 3210 ก.ย. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและโภชนาในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562644 ก.ย. 62
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 25628228 ส.ค. 62
โครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 9721 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 25626316 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 25627715 ส.ค. 62
อบต.โคกปรงร่วมพิธีถวายเครื่องราชย์สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 25625312 ส.ค. 62
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562728 ส.ค. 62
มอบรถสามล้อโยก (รถสำหรับคนพิการ)ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลโคกปรง จำนวน 10 ราย866 ส.ค. 62
อบต.โคกปรง ร่วมงานถวายพระพร​และลงนามถวายพระพร​ รัชการที่​ 10​ ณ​ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี9028 ก.ค. 62
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลโคกปรงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25626215 ก.ค. 62
โครงการ​ชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก​ ประจำปีงบประมาณ 2562369 ก.ค. 62
ประชุมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในไตรมาสที่ 1 และ2​ (สปสช.)5126 มิ.ย. 62
โครงการเยาวชนรักจริง รอไหว ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 25625826 มิ.ย. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)6726 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB