เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ118 เม.ย. 64
ขอเชิญดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง202 เม.ย. 64
ประกาศแจ้ง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 291 เม.ย. 64
สารจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 25642419 มี.ค. 64
ติดต่อราชการปลอดภัยห่างไกลโควิด-197318 มี.ค. 64
ร่วมมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบ4218 มี.ค. 64
โครงการถนนปลอดฝุ่น4018 มี.ค. 64
สร้างความปลอดภัย ก่อนเปิดเรียน โรงเรียนห่างไกลโควิด-192118 มี.ค. 64
เปิดเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด9118 มี.ค. 64
อบต.โคกปรง วางแผนกักเก็บน้ำรับภัยแล้ง3018 มี.ค. 64
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 ในศาสนสถาน ตลาดสด โรงเรียน และสถานที่ราชการในตำบลโคกปรง5918 มี.ค. 64
ผู้สูงอายุ สุขกาย สบายใจ 3518 มี.ค. 64
ลาดน้ำถนนลดฝุ่นละอองจากการสัญจร ในสายบ้านโคกปรง-บ้านเกาะ 3718 มี.ค. 64
การฉีดพ่นน้ำย่หมอกควันกำจัดยุงลาย ฯ3318 มี.ค. 64
การห้ามเผาในที่โล่ง​13018 มี.ค. 64
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓259 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔301 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 451 ก.พ. 64
ประกาศแจ้ง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7528 ม.ค. 64
ประกาศแจ้ง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 6325 ม.ค. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB