เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2563-2564)615 ม.ค. 63
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562139 ม.ค. 63
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256389 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563128 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ “กรมบัญชีกลาง จ่ายตรงเข้าบัญชี แทน อบต. “ ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป128 ม.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 388 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธฺการรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งงพนักงานส่วนตำบล3019 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง1619 ธ.ค. 62
ทำความดีถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10018 ต.ค. 62
กิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมกับ รพ.วิเชียรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต6815 ต.ค. 62
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร6813 ต.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรณีเบี้ยยังชีพคนพิการตกเบิก)872 ต.ค. 62
คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน ร่วมกันแต่งชุดผ้าไทยตามนโยบายจังหวัด7813 ก.ย. 62
โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 7410 ก.ย. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและโภชนาในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621094 ก.ย. 62
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 256213128 ส.ค. 62
โครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 16121 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 25628516 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 25629015 ส.ค. 62
อบต.โคกปรงร่วมพิธีถวายเครื่องราชย์สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 25627612 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB