นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 22,247 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 เม.ย. 64"ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559" แชร์  
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ แชร์  
2 เม.ย. 64ขอเชิญดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง แชร์  
1 เม.ย. 64ประกาศแจ้ง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  แชร์  
19 มี.ค. 64สารจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2564 แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
1 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  แชร์  
6 ม.ค. 64เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
21 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
18 ธ.ค. 63เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
2 ธ.ค. 63การป้องกันฝุ่นละออง pm 2.5  แชร์  
27 พ.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ สิ่งสาธารณูปโภค ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) แชร์  
3 พ.ย. 63ผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน  แชร์  
26 ต.ค. 63อบต.โคกปรงเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แชร์  
16 ต.ค. 63หัวข้อ นายก ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ อบต.โคกปรง กำนัน ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปรงร่วมมอบสิ่งของ เยี่ยมผู้ป่วย และบริจาคโลหิต  แชร์  
14 ต.ค. 63ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แชร์  
13 ต.ค. 6313 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แชร์  
12 ส.ค. 63พิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา (ภาคค่่ำ) แชร์  
12 ส.ค. 63พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา (ภาคเช้า) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/7 | แสดง 20 จาก 130 รายการ
เปลี่ยนภาษา