เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ

แชร์

วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง นำโดย นางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ในการนี้ มีรองปลัด หัวน้าส่วน ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการรณรงค์ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB