เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผู้สูงอายุ สุขกาย สบายใจ

แชร์


วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลโคกปรง เปิดทำการเรียนการสอน ประจำปี 2564 เป็นวันแรก มีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกปรงให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกปรงท่านใดมีความสนใจในการเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างสุขผู้สุงอายุตำบลโคกปรง สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลโคกปรง ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ในวันและเวลาราชการ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB