เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ลาดน้ำถนนลดฝุ่นละอองจากการสัญจร ในสายบ้านโคกปรง-บ้านเกาะ

แชร์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมศรีเทพ และสมาคมขาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประสานของ ท่านกำนันพงค์ศักดิ์ ทองใจสด ได้ให้ความอนุเคราะห์ อบต.โคกปรง โดยสนับสนุนรถน้ำโมราด มาลาดถนนลดฝุ่นละอองจากการสัญจร ในสายบ้านโคกปรง-บ้านเกาะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวตำบลโคกปรง ต่อไป
????อบต.โคกปรง จึงขอขอบคุณ โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมศรีเทพ และสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ มา ณ โอกาสนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB