เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เปิดเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด

แชร์

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ร่วมกับ กำนันตำบลโคกปรง หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตตำบลโคกปรง ในวันเปิดเรียนวันแรก เพื่อแนะนำการป้องกันและการดูแลตนเองเพื่อห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มุ่งมันพัฒนา เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อประชาเป็นสุข
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB