เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบ

แชร์

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ร่วมกับ หัวหน้าสำนักปลัด          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วย พระครูกิตติพัชรากร เจ้าอาวาสวัดโคกปรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.โคกปรง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุในตำบลโคกปรง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ในการดำเนินชีวิต
มุ่งมั่นพัฒนา เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อประชาเป็นสุข


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB