เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แชร์

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง โดย ท่านประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง มอบหมายให้ นางสาวรภัสสา คำซื่อตรง รองปลัด อบต.โคกปรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (หลังใหม่) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB