เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.โคกปรงเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.ยางสาว

แชร์

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. รองปลัด หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่อบต.โคกปรง ได้ไปศึกษาดูงานโครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอบต.ยางสาว ซึ่งโครงการนี้ ของอบต.ยางสาว เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดีเด่น หรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัดที่ 4 เพิ่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB