เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.ยางสาวเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของอบต.โคกปรง

แชร์

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อบต.โคกปรง รองปลัด หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ อบต.โคกปรง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.ยางสาว ที่ได้ขอเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม การเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำของนักเรียนในสถานศึกษา ของอบต.โคกปรง ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดีเด่น หรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัดที่ 4 เพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB