เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การจัดโครงการอบรมรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

วันที่  13 กันยายน 2563 ท่านนายกประภาศรี ทองใจสด นายก อบต.โคกปรง ได้มอบหมายท่านรองนายกวิรัตน์ แดงด้วง รองนายก อบต.โคกปรง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำพนักงานปลัดฯ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมโคกปรง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกปรง หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน อบต.โคกปรง เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรีเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB