เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การจัดโครงการอบรมรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

วันที่  12 กันยายน 2563 ท่านนายกประภาศรี ทองใจสด นายก อบต.โคกปรง ได้มอบหมายท่านรองนายกวิรัตน์ แดงด้วง รองนายก อบต.โคกปรง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานปลัดฯ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมโคกปรง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกปรง หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน อบต.โคกปรง เข้ารับการอบรมจำนวน70 คน โดยได้รับเกียรติจากนิติกรจากสำนักงานท้อถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB