เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 7-9 กันยายน 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนกยูงทอง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมาให้ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

          โดยในวันที่ 9 กันยายน 2563 พิธีปิดโครงการ นายอำเภอวิเชียรบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอวิเชียรบุรี ได้มอบหมาย นายภมรเทพ ศรีปลั่ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และในการนี้  นายภมรเทพ ศรีปลั่ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ผู้ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน หัวหน้าส่วนราชการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 150 คน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB