เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมนกยูงทอง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงและ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

           ในการนี้ นายอำเภอวิเชียรบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอวิเชียรบุรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ร่วมรับฟังคำบรรยาย พร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 150 คน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB