เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

วันที่ 3 กันยายน 2563 ท่านนายกประภาศรี ทองใจสด นายก อบต.โคกปรง ได้มอบหมายท่านรองนายกวิรัตน์ แดงด้วง รองนายก อบต.โคกปรง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกปรง) โดยกองการศึกษาฯ ดำเนินการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปรง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กนักเรียน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปรงครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับอีลุม จำนวน 148 คน เข้ารับการอบรมเพื่อรับความรู้การดูแลและป้องกันโรคภัยที่จะเกิดขึ้นในเด็กเล็กและการดูแลอาหารที่มีคุณภาพสำหรับเด็กในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณหมอโรงพยาบาลวิเชียรบุรีเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB