เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

วันที่​ 28 สิงหาคม 2563 ฝ่ายงานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต.โคกปรง​ โดยนางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ดำเนินโครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำของนักเรียนในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โดยนายวิรัตน์ แดงด้วง รองนายก อบต.โคกปรง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยรองปลัด หัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการและพนักงาน อบต.โคกปรง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกลุ่มเป้าหมายอบรมได้แก่ นักเรียน​ในตำบลโคกปรง จำนวน 80 คน โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยจากการจมน้ำ การให้ความรู้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ำอย่างถูกวิธี เป็นต้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB