เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.โคกปรง โดย นางประภาศรี ทองใจสด นายก อบต.โคกปรง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 ในการนี้ กำนัน ผญบ.ฯลฯ ตำบลโคกปรง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และอปพร.อบต.โคกปรง ร่วมพิธีปิดโครงการฯดังกล่าว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB