เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVIC-19) ตำบลโคกปรง ให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำหน้ากากอานามัย

แชร์

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVIC-19) ตำบลโคกปรง นำโดยนางประภาศรี ทองใจสด นายก อบต.โคกปรง กำนันพงค์ศักดิ์ ทองใจสด กำนันตำบลโคกปรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรงหัวหน้าส่วน อบต.โคกปรงและคณะทำงานระดับตำบล ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/สมาชิกสภาอบต.ทุกหมู่บ้าน/แพทย์ประจำตำบล/สารวัตรกำนัน/ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงและหัวหน้าสายตรวจประจำตู้ยามตำบลโคกปรงเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฎิบัติรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)(เร่งด่วน) ณ หอประชุม อบต.โคกปรง
และได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่เพื่อนำไปสอนการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ลูกบ้านต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB