เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2563-2564)

แชร์

ประชาสัมพันธ์
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2563-2564)
สำหรับผู้ที่ได้ยื่นแบบสำรวจแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง จะมีหนังสือแจ้งอัตราการชำระภาษีรายบุคคลไปยังที่อยู่ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไว้ ????????????
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ให้ท่านนำหลักฐานมาสำรวจ
1. เอกสารสิทธ์ที่ดิน (สปก. โฉนด นส.3 ภบท.5 )
2.ทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวประชาชน
✨✨กรณีที่ดิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่มีการใช้ประโยชน์ให้ท่านนำหลักฐาน ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมภาพถ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท่านได้ทำการครอบครองมายื่น
???????????? #เพื่อรักษาประโยชน์เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ยื่นแบบขอให้เร่งดำเนินการยื่นแบบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงโดยเร็ว ????????????
หากมีข้อสสงสัย ท่านสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ 056-926581 ใน วันและเวลา ราชการ ค่ะ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB