เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรณีเบี้ยยังชีพคนพิการตกเบิก)

แชร์

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ท่านนายกประภาศรี ทองใจสด พร้อมด้วยท่านกำนันพงค์ศักดิ์ ทองใจสด รองปลัด อบต.โคกปรง หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการสวัสดิการและสังคม ได้ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพ ให้แก่คนพิการ (กรณีเบี้ยยังชีพคนพิการตกเบิก)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB