เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562

แชร์

วันที่​ 10 กันยายน​ 2562​ กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกปรง​ โดยนางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง โดยนายวิรัตน์ แดงด้วง รองนายก อบต.โคกปรง ได้รับมอบหมายเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วน/พนักงาน อบต.โคกปรง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายอบรมได้แก่ ผู้สูงอายุ​ในตำบลโคกปรง จำนวน 50 คน โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การรักษาสุขภาพโดยโภชนาการ อาหารที่มีประโยชน์ควรทานและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และกิจกรรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างไรให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีค่ะ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB