เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและโภชนาในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์

วันที่​ 4 กันยายน​ 2562​ กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกปรง​ โดยนางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและโภชนาในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โดยนายวิรัตน์ แดงด้วง รองนายก อบต.โคกปรง ได้รับมอบหมายเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วน/พนักงาน อบต.โคกปรง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายอบรมได้แก่ นักเรียน​ในตำบลโคกปรง จำนวน 80 คน โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในวัยรุ่นและกิจกรรม การให้ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาภาวะ การเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น เป็นต้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีและจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB