เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์

วันที่​ 28 สิงหาคม​ 2562​ สำนักกองการศึกษาฯ อบต.โคกปรง​ โดยนางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปรง พร้อมด้วยรองปลัด หัวหน้าส่วน/พนักงาน อบต.โคกปรง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายอบรมได้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียน​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปรง จำนวน 102 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพฟันของเด็กเล็กที่ถูกต้อง และฝึกปฏิบัติการดูแลช่องปากในเด็กเล็กเพื่อให้ผู้ปกครองนำความรู้ไปใช้ที่บ้านได้ถูกต้อง เป็นต้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB