เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562

แชร์

วันที่​ 21 สิงหาคม​ 2562​ สำนักงานปลัด อบต.โคกปรง​ โดยนางประภาศรี ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ดำเนินโครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โดยนายวิรัตน์ แดงด้วง รองนายกอบต.โคกปรง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ สมาชิก​สภา อบต.​โคกปรง รองปลัด หัวหน้าส่วน/พนักงาน อบต.โคกปรง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกลุ่มเป้าหมายอบรมได้แก่ นักเรียน​ในตำบลโคกปรง จำนวน 80 คน โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัย การให้ความรู้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย เป็นต้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB