เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ หอประชุม อบต.โคกปรง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจให้แก่คนพิการ การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กายภาพบำบัดสำหรับผู้พิการ และสันทนาการสำหรับผู้พิการ โดยนางประภาศรี ทองใจสด นายกอบต.โคกปรง เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติวิทยากรมาให้ความรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรงและโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในเขตตำบลโคกปรง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB