นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 22,189 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 พ.ค. 64ตำบลโคกปรงปลอดโรค ประชาชนปลอดภัย แชร์  
14 พ.ค. 64การดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
13 พ.ค. 64ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังการจัดงานฌาปนกิจศพเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แชร์  
7 พ.ค. 64การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
27 เม.ย. 64การให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แชร์  
21 เม.ย. 64การซ่อมแซมถนนปลอดภัยให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น แชร์  
18 เม.ย. 64รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลโคกปรง วันที่ 18 เม.ย.64 แชร์  
12 เม.ย. 64การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย แชร์  
9 เม.ย. 64พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย แชร์  
18 มี.ค. 64ติดต่อราชการปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 แชร์  
18 มี.ค. 64ร่วมมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบ แชร์  
18 มี.ค. 64โครงการถนนปลอดฝุ่น แชร์  
18 มี.ค. 64สร้างความปลอดภัย ก่อนเปิดเรียน โรงเรียนห่างไกลโควิด-19 แชร์  
18 มี.ค. 64เปิดเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด แชร์  
18 มี.ค. 64อบต.โคกปรง วางแผนกักเก็บน้ำรับภัยแล้ง แชร์  
18 มี.ค. 64การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 ในศาสนสถาน ตลาดสด โรงเรียน และสถานที่ราชการในตำบลโคกปรง แชร์  
18 มี.ค. 64ผู้สูงอายุ สุขกาย สบายใจ  แชร์  
18 มี.ค. 64ลาดน้ำถนนลดฝุ่นละอองจากการสัญจร ในสายบ้านโคกปรง-บ้านเกาะ  แชร์  
18 มี.ค. 64การฉีดพ่นน้ำย่หมอกควันกำจัดยุงลาย ฯ แชร์  
18 มี.ค. 64การห้ามเผาในที่โล่ง​ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/9 | แสดง 20 จาก 161 รายการ
เปลี่ยนภาษา