เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษางวันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี พระบรมชนนีพันปีหลวงทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.นาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาบริบาลท้องถิ่นอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการอบรมให้ความรู้โรคทางตาในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ(ภดส 1)อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง รับสมัครอาสาบริบาล ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2563 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.75MB