เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน.pdfอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
29.แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
27.ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/74 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB