เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีอบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 63อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/35 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB