นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 22,237 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางประภาศรี ทองใจสด

  นายก อบต.โคกปรง

  063-828-2445

   

 • นายวิรัตน์ แดงด้วง

  รองนายก อบต.โคกปรง

  086-210-1501

   

 • นางกรรณิการ์ ศรีจันทร์

  รองนายก อบต.โคกปรง

  089-267-3161

   

 • นางจรุงใจ โกบุตร

  เลขานุการ อบต.โคกปรง

  082-192-6903

   

เปลี่ยนภาษา