นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 22,227 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 เม.ย. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
11 มิ.ย. 63การประเมินหน่วยงาน ITA องค์การบริการส่วนตำบลโคกปรง ประจำปี 2563 แชร์  
10 มิ.ย. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา