เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/25639022 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2563888 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ ประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 25647417 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/63734 ก.พ. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี25637427 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 18019 ธ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4799 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 16925 ต.ค. 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 25638312 ก.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256214229 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 27523 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1679 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3685 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 16718 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่26421 มิ.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่27210 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2717 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 17330 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ6313 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1675 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB