เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/25633122 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2563308 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ ประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 25642717 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/63264 ก.พ. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี25632727 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 12919 ธ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4329 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 12725 ต.ค. 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 25633412 ก.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25628229 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 22823 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1279 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3275 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 12718 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่22621 มิ.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่22610 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2287 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 13330 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ2613 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1295 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB