เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓629 ส.ค. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓619 ส.ค. 63
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก 4929 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/25634122 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2563418 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ ประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 25643417 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 43712 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/63324 ก.พ. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี25633327 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 43725 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 13619 ธ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4389 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 24030 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 13325 ต.ค. 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 25634012 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 13629 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 9629 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25629129 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 23723 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่33715 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB