เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓2229 ส.ค. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓2319 ส.ค. 63
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก 7029 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/25636322 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2563618 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ ประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 25645417 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 45712 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/63504 ก.พ. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี25635027 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 45425 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 15819 ธ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4569 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 25930 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 14725 ต.ค. 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 25635912 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 15529 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 12029 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256211229 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 25123 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่35415 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB