นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 22,173 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 แชร์  
3 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 แชร์  
26 ม.ค. 64เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 แชร์  
24 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
17 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
6 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
25 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
14 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
7 ส.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
22 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 แชร์  
8 มิ.ย. 63ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2563 แชร์  
17 ก.พ. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ ประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 แชร์  
4 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/63 แชร์  
27 ม.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี2563 แชร์  
19 ธ.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 แชร์  
9 ธ.ค. 62ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 แชร์  
25 ต.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 แชร์  
12 ก.ย. 62ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 แชร์  
29 ส.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 44 รายการ
เปลี่ยนภาษา