นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 22,228 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง

  • ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  • โทรศัพท์ 056-926581-2 โทรสาร 056-926581
    อีเมล์ Khokprong_OBT@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา