นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 22,210 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ส.ค. 63การมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน แชร์  
19 มิ.ย. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสนภายในหน่วยงาน แชร์  
19 มิ.ย. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
19 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แชร์  
17 ส.ค. 60งานแผน ปปช. (แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา